Showing posts with the label Working visa in jaShow all
जापानले हरेक वर्ष नेपालबाट २० हजार कामदार लैजाने